چای قند پهلو

 
خبر آمد که سحر نزدیک است
نویسنده : محمد رضا زهرایی - ساعت ۱٠:۳٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٥/٢٩
 

 خبر آمد که سحر نزدیک است

وجعلنا من بین ایدیهم سدا ومن خلفهم سدا واغشینا هم فهم لا یبصرون

این آیه را نوشتم که نامحرمان نخوانندش.خیلی کارهایم مانده وقت تنگ است ماتم گرفته ام چه کنم با این وقت کم .این وقت کم واینهمه کار زمین مانده. درست  مثل شبهای یک هفته مانده به امتحانات پایان ترم.  تا سحر وقتی نمانده اصلا آماده نیستم چقدر سفر نرفته؟ چقدرقصه ننوشته ؟چقدر مستند نساخته؟ چقدر رفیلم ننوشته؟وحتی چقدر آهنگ نساخته؟ هیچ کار چشم گیری نکرده ایم .

 

* * * * * *

 

فیلم 2012 را که دیدم مطمئن شدم .مطمئن شدم که سی سال وقت تلف کرده ایم این فیلم یکی از دهها فیلمی است که سالانه می سازند هدفگیریهایشان یکی است فیلم را که میبینی میخکوبت می کند پای چهار گوش جادویی پلک هم نمی زنی می ترسی صحنه ای از دستت برود نفسهایت را حبس می کنی وچیزی هم نمیخوری وچاییت یخ شده مبادا صدای قرچ قرچ خوردن ویا هورت نوشیدن مبادا صدایش را نشنوی . وآخر سر آنچه برایت می ماند یک اصل اثبات شده در خانه ذهنت است که:" آمریکا هر چند بد هم باشد تنها حکومتی است که می تواند دنیا را علیه بحرانها بسیج کند " .

هر چند در این فیلم چهره رئیس جمههور آمریکا را یک سیاهپوست که می تواند جای نعوذ بالله مسیح (ع)بنشیند یک فداکار یک ایثار گر ویک منجی تصویر کرده اند . حالا اصلا لازم نیست کل داستان را باور کرده باشی که عمر زمین بپایان رسیده باشد وآب زمین را گرفته باشد وچینیها کشتی نوح ساخته باشند هیچ کدام از این افسانه ها را ممکن است باور نکنی . این مهم نیست مهم اینست که در اعماق قلبت باور کنی که: :" آمریکا هر چند بد هم باشد تنها حکومتی است که می تواند دنیا را علیه بحرانها بسیج کند ".

همین کافی است وحالا که دنیا تشنه حرفهایمان است هیچ کاری نکرده ایم . هیچ وقت فکرش را هم نکرده ایم که مامی توانیم منجی باشیم حالا که ما خودمان جرئتش را نداشته ایم حاضر نشده ایم کار مشترک کنیم حالا بماند که حجت السلام قائم مقامی ذهن مل گیبسون را در گیر حادثه عاشورا کرده است .

پیش گویی نمیکنم چون تقدیر محتوم این عصر وبحرانهای اجتماعی سیاسی واقتصادی تمدن حاضر واخرین تلاشهای بشر غیر الهی غیر از این نمی گوید .چه خوب گفت اقا مرتضی آوینی که "از فکر اینکه جهان به سرنوشت محتوم این عصر نزدیکتر می شود خوشحال می شوم ." ما هم خوشحال می شویم ولی وقت تنگ است و هیچکار نکرده ایم .

پی نوشت :حالا برخی به موضع گیریها ی دیپلمایسی فعلی خرده می گیرند که ماجرا جویی هزینه های کشور را زیاد کرده است . وقتی هنرمندان یک قوم خوابیده اند دیپلماسی عمومی راه برون رفت است


 
comment نظرات ()
 
 
آیا ظالمانه نیست؟
نویسنده : محمد رضا زهرایی - ساعت ٤:٠٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٥/۸
 

آمو روی پله های سنگی که به رودخانه ختم می شدند نشست سرش رادر بازوانش پنهان کرد حس کرد آن همه اطمینان داشتن خیلی ابلهانه بود آن طور یقین داشتن .

ولوتاوقتی از میان اب می گذشت احساس میکرد آنهمه اطمینان داشتن خیلی ابلهانه بود آن طور یقین داشتن.

اب وگل ولای درختها ماهی ها ستاره ها.ولوتا به راحتی از میان آنها حرکت می کرد آمو همانطور که به او نگاه میکرد به چگونگی زیبایی اش پی برد دید که چگونه زندگی پر زحمت به اندامش شکل داده .چگونه چوب هایی که آراسته اورا آراسته اند .هر تکه چوبی که تراشیده بود هر چیزی که ساخته بود قالب اورا ریخته بود به او قدرت و زیبایی انعطاف پذیرش را بخشیده بود .

آمو میتوانست در تاریکی لبخند اورا ببیند لبخند ناگهانی وسفیدش که آن را از کودکی تا بزرگسالی با خود حمل کرده بود . تنهاتوشه ای که با خود داشت . ولوتا در حالی که رود خانه از تنش می چکیدبرابر او ایستاد .

·         * * * * * * * * * *

هر چقدر تلاش کردم نشد بگذرم از زیبایش وتصویر سازی عالی اش .به من اجازه نمی داد سانسورش کنم وحرفی نزنم درباره "خدای چیزهای کوچک" هرچند کمی حوصله برست خواندنش .البته دشمنی با غرب ومبارزه سراسر داستان موج می زند ولی نویسنده هندی الاصلش که خیلی علیه السلام نیست از فمنیست بودنش نمی شد بگذرم .

اصلا به من چه؟ فمنیست بودن خانم روی و دیگر زنان در دنیای غرب  نظری شاید حق آنها باشد که هست .دنیایی که بیشترین ظلمها را چه در گذشته وچه حالا به زن روا داشته اند باید هم گروههای مبارز حقوق زنان شکل بگیر دنیایی که از زنان ابتدا یش ارضای غرایض به شیوه حیوانی وانتهایش مصرف کننده مواد مخدر وخود کشی تحویل می دهد .آیا ظالمانه نیست ؟

اما ای کاش خانم روی اسلام را بهتر می شناخت وحقوق زن در اسلام را .نه اسلام عرفی را که عرف مردم ماهم در پایمال کردن حقوق زنان بی گناه نیست واز سرچشمه های اسلام ناب سیراب نشده.

  


 
comment نظرات ()