« بسمه تعالی »

این روزها که بحث داغ هدفمند کردن یارانه ها در جریان است و مجلس و دولت درگیر این مباحث هستندهرچندبا توجه به مصوبه مجلس توزیع نقدیو غیر نقدیو توزیع به همه خانواده های ایرانیبه اختیار دولت گذاشته شد. برخی رسانه ها ، تردیدهایی در توزیع عایدات حاصل از این طرح ، مطرح می کنند که نگاهی به سابقه حدود بیست ساله این طرح علت عملیاتی نشدن آن توسط دولتهای گذشته شوک و فشار ایجاد شده به اقشار آسیب پذیر دیده می شود .

اما اکنون که دولت محترم این مهم را با « هدفمند کردن یارانه ها » و نه « حذف یارانه ها » ، با پرداخت نقدی به دهک های پایین درآمدی تدوین کرده و حاشیه امنی برای اجرایی شدن آن دیده شده دیگر جای تردید نمی ماند .

ایجاد تردید با تابلو « عدالت » قطعاً علیرغم میل دولت ، به حذف پرداخت نقدی و اجرائی نشدن این طرح و مسکوت شدن آن خواهد انجامید که در دهۀ آینده ، با بحران انرژی و منابع آب عواقب خطرناکی برای مردم و حاکمیت خواهد داشت و هزینه های آن غیر قابل جبران خواهد بود .

این ایجاد تردید با عنوان « عدالت » و با شعار « توزیع یکسان نقدی یارانه » و یا « عدم توزیع نقدی »  نشان از عدم نگاه کارشناسی و جامع نگری به مقولۀ « عدالت » در مدیریت کلان در عصر حاضر و پیچیدگیهای آن دارد .


به این ترتیب و با همۀ روشنی موارد زیر جهت بازبینی نظر دوستان طرح کنندۀ این تردید قابل استدلال می باشد.


.

- طرح این دوستان در « توزیع یکسان یارانه نقدی » شاید اگر دولت فی البداهه می خواست یارانه بپردازد صحیح بود نه اینکه حداقل 30 سال گروه های بهره مند درآمدی ناعادلانه و نامتوازن و تصاعدی از یارانه ها استفاده کرده اند و حال برای مدت 5 سال اختصاص یارانه نقدی ناعادلانه می شود .

آیا به عدالت نزدیک نیست برای جبران این همه سال بی عدالتی این یارانه نقدی به دهک های پایین پرداخت شود ؟

- در طرح توافقی دولت و مجلس تصریح شده که این طرح ظرف مدت 5 سال و آزادسازی قیمت بتدریج ظرف این مدت انجام خواهد شد آیا تا قبل از اتمام دورۀ پنج ساله که آزادسازی قیمتها کامل خواهد شد با نظر به توانایی افراد توانمند مالی که سهم بیشتری از یارانه ها در این 5 سال دریافت میکنند آیا سهم یارانۀ دریافتی دهک های بهرمند از یارانه نقدی دهک های پایین افزون تر نخواهد بود ؟

- آیا تمام قوانین فعلی در دادن تسهیلات ، تشویقی ، تخفیفات ، تسهیلات ارزی در جهت عادلانه و توزیع یکسان منابع بیت المال بوده ؟

- آیا تنظیم قوانین در جهت کمک به مناطق محروم در جهت نا عادلانه بوده؟

- آیا اختصاص درصدی از درآمدهای نفتی مناطق نفت خیز و گازی کشور جهت عمران و آبادی آن مناطق عادلانه بوده ؟

البته آنچه ذکر شدنفی همۀ این تصمیمات نیست بلکه جان کلام اینکه همان اندازه که این تصمیمات به عدالت نزدیک است توزیع نقدی یارانه به دهک های پایین هم عادلانه است .

کیست که نداند افراد بهره مند حتی اگر یارانه ها حذف شود میزان بهره مندیشان از خدمات دولتی بسیار بیشتر از افراد نیازمند است .

حتی میزان زباله های تولیدی افراد بهره مند بیشتر از افراد نیازمند است .

اختصاص فضاهای سبز و امکانات رفاهی ، فرهنگی و تفریحی در محله های دارا بیشتر از محله های ندار است .

علاوه بر این انباشت درآمدی که حاصل از تورم ( غیر از افزایش قیمت به علت حذف یارانه ها )  برای افراد بهره مند دارای مشاغل آزاد حاصل می شود غیرقابل اغماض است .

این یک ضرب المثل قدیمی است که افراد پولدار بلیط سینمایشان را خودشان نخریده اند .

محمد رضا زهرائی

/ 0 نظر / 14 بازدید