پست های ارسال شده در تیر سال 1390

خسته بودم،خسته؛ از شهر ،ازآنهایی که بهشان امید بسته بودم،از خودم. زدم به کوه؛نه برای فرار از مسولیتها ،نه برای فرار از تکلیف ،نه ... ادامه مطلب
/ 16 نظر / 57 بازدید