خسته بودم،خسته؛ از شهر ،ازآنهایی که بهشان امید بسته بودم،از خودم. زدم به کوه؛نه برای فرار از مسولیتها ،نه برای فرار از تکلیف ،نه ... ادامه مطلب
/ 16 نظر / 57 بازدید
آبان 93
1 پست
آذر 92
1 پست
تیر 92
1 پست
دی 91
1 پست
خرداد 91
2 پست
اسفند 90
1 پست
بهمن 90
1 پست
دی 90
1 پست
آذر 90
1 پست
آبان 90
2 پست
مهر 90
3 پست
شهریور 90
1 پست
مرداد 90
1 پست
تیر 90
2 پست
خرداد 90
1 پست
اسفند 89
2 پست
بهمن 89
2 پست
دی 89
2 پست
آذر 89
1 پست
مهر 89
1 پست
شهریور 89
1 پست
مرداد 89
2 پست
تیر 89
1 پست
خرداد 89
1 پست
اسفند 88
2 پست
بهمن 88
1 پست
دی 88
2 پست
آذر 88
3 پست
آبان 88
1 پست
شهریور 88
2 پست